Sa bawat paghigpit ng ilang hiblang sinulid,

Sa bawat buhol na pinagkakabit-kabit

Ni hindi maaninag and susunod na tahi

Kung hindi papakiramdaman ng mga daliri.

 

Sa ngalay na hatid ng pag-arok ko

Nang susunod na sundot ng aking pang-gantsilyo

Ni hindi ko batid ang matatapos na anyo

Sinusunod lamang, ang bugso ng pulso.

 

Mabinig himulmol na siyang natatamo

Sa bawat galaw ng aguhat’t kamay ko

At sa presilyang nakabuo ng hugis bulaklakin

Disenyo’ng ilang beses ko pang uulitin

 

Makirot ma’t mahapdi ang mga daliri

Batid kong paghinto’y hindi magiging madali.

Sapagka’t ang puso’y sabik na ‘di mawari

Sa blusang ginantsilyo nang buong pagtangi.

[September 16, 2012]

 

 

 

*Aguha – crochet hook

** Presilya – loop

——— Disclaimer: the following is a lousy attempt to translate the whole verse in english —-

 

Every tightened strands of thread

And every knot that i try to connect

I can merely perceive the next stitch

By the touch of my own fingertip

 

To the numbness and pain that it took

Of every next prick of my crochet hook

I maybe unsure of what the project will be

I just follow the pulse and the guts within me.

 

The lushness of the fabric that i can create

On every move of my hands that crochet

And every loop that forms a floral design

A pattern I may repeat a few more times

 

My wrist and fingers may sore and all

I would still not be able to stop and stall

Because I, myself, is a little bit excited

On the blouse I’m crocheting with full love and jest.

 

Advertisements

ikaw, na nanguha at nang angkin
ng mga salitang hindi sa’yo nanggaling.
maanong sabihan ang iyong tagatitik
na maging maingat sa pagkopya ng isip

wag ka na nga kasing magdeny nang magdeny
at sa pagkomento ay maghinay hinay
nang pagkapahiya ay hindi lumawig
hayan ang ngalan mo – plagiarism ang hawig

Ano nga bang excuse ang iyong sinabi,
Walang nga bang batas na ikaw ay binali.
Alam n’yo po ba ang code of ethics?
kung hindi iyo, give the source some credit!

[angst by the writer]

Babae ka, tulad nilang bida ang sarili
Kaya mong manindigang higit pa sa mga hari
Hindi ako o sila ang makakapagsabi
Kung ano ang tama at sayo’y makakabuti.

Babae ka mang sa iba ay mahina.
Tandaan mong buhay ay sau nagmumula.
Higit sa libong kirot ang iyong kinakaya
Upang marinig lamang ang unang ‘uha’.

Sino silang sa iyo ay magpupumilit
Kalayaang mamili, sa iyo’y ipagkakait?
Hindi ang kanilang buhay ang nabibingwit
sa hukay ng kamatayan ‘pag sila ay sumabit.

Babae kang hinahangad at ninanasa..
Nila’ng libog ay hindi kayang isawata.
Pagkatapos ay sasabihing ikaw ang may sala
Sa paghihirap ng iyong pamilya?

Babae kang itinuturing, bagama’t malambing
May bangis ang iyong ganda’t tinig ay may lalim.
Karapatan mo ma’y ipagkait at pilit sikilin
Makakaalpas ka, kung iyong nanaisin.

Last year, I got engaged to my six-year long boyfriend, Michael, a Phd Physics student, and just this May, we tied the knot at Mt. Carmel Parish church witnessed by our family and friends. It was a happy event, of course. It took a lot of our energy just to get through the wedding. What’s with a lot of hand-made articles we tried to include into that occasion.

Crocheted Wedding Garter

Crocheted Wedding Garter

Polymer Clay Momoink for Souvenirs

Polymer Clay Momoink for Souvenirs

Crocheted Bags for Female Principal Sponsors

Crocheted Bags for Female Principal Sponsors

The total number for give aways: 185

The total number for give aways: 185

Crocheted Wedding Chord

Crocheted Wedding Chord

Crocheted Bible Bearer's Pillow

Crocheted Bible Bearer's Pillow

Handmade Wedding Invitation

Handmade Wedding Invitation

And now, barely two months after the wedding, I am entering motherhood. ❤

One major issue in styling MenuBar control in flex is removing its border.

Here’s a useful link in removing border of a flex MenuBar Control by the Flex Community:

http://blog.flexcommunity.net/?p=17

DSC_0072

 of broken url’s and unresponsive scripts.

of missing parameters to undefined fields.

i pledge this instant noodles and caffeinated drink

and promise to deliver results each week.

 

 

of relentless pursuit to build the xml

of data manipulation and complex sql,

i pledge this sanity and contending will

and promise to make full use of my skill.

 

of function overrides and classes extensions

of custom components and text validations

of absolute layouts and relative dimensions

of invoking event changes and styledeclarations

 

I pledge this endeavor on system design,

on  extending hours for debugging lines

I pledge this equipped analytical mind

and promise to create assigned modules in time.

 

I pledge this cheery attitude and enthusiastic drive

to heighten my spirit and keep up my hype.

and promise to conclude the project at hand

and fashion the product to a money for jam.